• Pakistan QWD mesh belt shot blasting machine

BIZ BARADA

Biz hakda

IMG_1326

Qingdao Puhua agyr senagat enjamlary kärhanasy

2007-nji ýylda esaslandyryldy. Biz atyş partlaýjy maşynlary, CNC zarba urýan maşynlary, çäge taýýarlaýyş enjamlaryny, esasy önümçilik enjamlaryny we ekologiýa taýdan arassalaýjy enjamlary dizaýn etmek, gözlemek we ösdürmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýarys.Siziň saýlamagyňyz üçin 60-dan gowrak özbaşdak dizaýn we galyp bar.Bazaryň soňky tendensiýalaryny kanagatlandyrmak üçin aýda azyndan 10 sany täze önüm çykarýarys.Baý tejribämiz we oýlanyşykly hyzmatlarymyz bilen köp sanly halkara alyjylar üçin ygtybarly üpjün ediji hökmünde tanaldyk. Tejribeli inersenerlerimiz, CAD kalkulýator kömek dizaýnyny ulanýarlar, bu bolsa özleşdirilen talaplaryňyza laýyk gelýär.500 ýyllyk önümçilik kuwwatyny alsaňyz, köp sargytlary aňsatlyk bilen dolduryp bileris.

Hilini üpjün etmek üçin, her tapgyrda gelýän barlagy (IQC), işiň barlagyny (IPQC) we ahyrky barlagy (FQC) goşmak bilen, her tapgyrda berk gözegçilik etmek üçin 200-den gowrak QC agzamyz bar.Şeýle hem, halkara ülňülerine laýyk gelýän önümleri öndürmäge mümkinçilik berýän täze ösen synag enjamlaryny hödürledik.Önümlerimiz ABŞ, EUB, Russiýa, Orta Gündogar, Günorta Aziýa we ş.m. ýaly içerki we halkara bazarlarda gowy satylýar we müşderiler tarapyndan gowy baha berilýär. Güýçli OEM / ODM mümkinçiliklerimizden we oýlanyşykly hyzmatlarymyzdan peýdalanmak üçin şu gün bize ýüz tutuň .Müşderiler bilen üstünlikleri tüýs ýürekden dörederis we paýlaşarys.

IMG_1070

1. Atylan partlaýjy enjamlar üçin on ýyldan gowrak bir gezeklik hyzmat
Çözüw, gözleg, önümçilik, satuw we hyzmat birleşdirýän ýokary tehnologiýaly kärhana
ISO90001 hil ulgamy, Europeanewropa Bileleşiginiň CE şahadatnamasy we Şweýsariýanyň SGS şahadatnamasyndan geçdi

2. endokary tehnologiýa çeşmeleri
50,000 inedördül metrlik önümçilik bazasyna eýe boluň we akylly önümçilik enjamlaryny hödürläň
Dünýäniň 90-dan gowrak ýurduna we sebitine hyzmat etmek üçin atylan partlaýjy enjamlary, CNC ýasama we awtomatlaşdyryş enjamlaryny we örtük önümçilik liniýalaryny birleşdirýär.

3. Çykdajylary tygşytlamak üçin tygşytly
Dürli müşderiler üçin güýçli ýasalan partlaýjy enjam çözgütleri
Enjamlaryň köpçülikleýin öndürilmegi, çykdajylary azaltmak, gurluşyk möhletini gysgaltmak we eltiş tizligini ýokarlandyrmak
Professional dizaýn düşünjeleri bilen korporatiw bahanyň we müşderiniň bahasynyň umumy ösüşini yzarlaň

4. Kämil hyzmat size aladalanmaga we arkaýyn bolmaga mümkinçilik berýär
Professional dizaýn, önümçilik, gurnama topary, doly gözegçilik hyzmaty
Durnukly işlemegi üpjün etmek üçin 7 * 24 sagat satuwdan soňky hyzmat düşünjesi
Satuwdan soňky hyzmat ulgamy "Netijeli baglanyşyk, halkara bilelikdäki kepillik"

Şahadatnama

asrqa3
asrqa2
asrqa(1)