• IMG_0935

Asma zynjyr görnüşi Gaz tanky partlaýjy maşyn

Gysga düşündiriş:

Atylan partlaýjy maşynyň üsti bilen üznüksiz işleýän asylgy
Partlaýjy partlaýjy arassalaýjy enjamyň üstünden asylgy, üznüksiz görnüşi, basgançak görnüşini we ýygnamak zynjyrynyň görnüşini öz içine alýar.
Adaty programmalar
• degirmeniň we galp masştabyň, posuň aýrylmagy
• Burçlary we terezini aýyrmak
• Gum galyndylaryny aýyrmak
• surfaceerüsti çişligiň ýokarlanmagy
Fatadawlygyň güýjüni ýokarlandyrmak üçin atyň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümleriň wideosy

Önümleriň beýany

1.Partlaýjy arassalaýjy maşyn arkaly üstündäki asgyç, ownuk demir guýmak, polat guýmak, ýasamak we möhürlemek üçin iş böleklerini arassalamak, esasanam ýasamak, iş böleklerini arassalamak, ýelmeýän çäge, pos, masştab, iş ýeriniň hapalaryny aýyrmak üçin amatlydyr. iş bölegi arassa ýüzüni görkezýär, iş böleginiň içki stresini ýok edýär, ýadawlyga garşylygy ýokarlandyrýar, iş reňkiniň ýelimini ýokarlandyrýar we netijede iş böleginiň üstüni we içki hilini ýokarlandyrýar.
2.Gum we ýadrosy galan galyndylary aýyrmak, pos we köne boýaglary aýyrmak, kebşirlemegiň we kesmegiň görünýän alamatlaryny aýyrmak, termiki bejerginiň netijesinde dörän oksidlenen gatlagy aýyrmak, basyş etmek (basyş guýmak, çüýşäni ýasamak, kesmek we ş.m.), mikro işlemek (ýeriň berkligini ýokarlandyrmak, ýerüsti mikro kesişleriň we ş.m. täsirini azaltmak, ýerüsti goraga taýýarlyk görmek (reňklemek, emallamak, galvanizasiýa we ş.m.).
3.Awtoulaglar, traktorlar, dizel dwigateli, motor we klapan arassalamak üçin iň gowy saýlaw.
4.Maşynlar sargyt arkaly öndürilip bilner, ýöriteleşdirilen ululygy, mukdary we turbinalaryň güýji, aýlanýan asyjylaryň kuwwaty.Alyjy we trolleý sürüjisi alyjynyň talaplaryna laýyklykda öndürilip bilner.

Önümleriň jikme-jiklikleri

Q38 headokarky asma görnüşi, partlaýjy maşyn

 

Görnüşi

 

Çeňňegi gaýtadan işlemegiň tizligi

m / min

Singleeke çeňňek üçin iň ýokary agram (kg)

Abraziw akym tizligikg / min

Çukur

Partlaýjy kameranyň ululygymm)

Jemi kuwwat(kw)

 

Howanyň göwrümi

(m3/ h)

Q382C

0.35-3

240

4 * 200

Çukur ýok

5000 * 1800 * 3200

73.1

8000

Q383C

0.35-3

300

4 * 250

-1800

5000 * 2200 *

82.8

10480

Q384C

0.35-3

400

6 * 250

-2100

6000 * 2600 * 3000

131.7

04500

Q483H

3-8

300

2 * 250

Çukur ýok

2900 * 1800 * 3200

52.8

5000

Q485H

3-8

500

4 * 250

-1800

5000 * 2600 * 2900

83.15

10480

Q4810H

3-8

1000

6 * 250

-2100

306292600 * 3000

114.72

14500

Q583H

0.8-3

300

4 * 250

-1800

3200 * 2200 * 2800

83.5

10480

Q585H

0.8-3

500

6 * 250

-2100

3200 * 2400 * 3000

73.15

14500

Q5810H

0.8-3

1000

6 * 330

-2400

3200 * 2800 * 3800

188

18000

Önümleriň ulanylyşy

1 (4)
1 (10)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň