• IMG_0935

Platforma görnüşi cnc urýan maşyn

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümleriň beýany

1. Senagat kompýuter san dolandyryş ulgamy, kompaniýanyň ösüşi san gözegçiligini gaýtadan işleýän programma üpjünçiligi, meýdan programmirlemegine, sahna programmirlemegine ýetip biler;19 dýuýmlyk LCD monitor, surat has düşnükli we owadan;Programma üpjünçiligini amatly işletmek, özleriniň galyndy kitaphanasynyň dolandyryşyny getirmek, CAD çyzgylaryny awtomatiki usulda CNC koduny döredip bilmek we awtomatiki programmirlemek, awtomatiki iýmitlendirmek, awtomatiki möhürlemek, ýokary tizlik, ýokary takyklyk bilen amala aşyryp biler.
2. Kompaniýamyza garaşsyz gözlegleri we içerki tertip-düzgüni ösdürmegi kabul edýär, awtomatiki üýtgeýän galyplary amala aşyryp biler, halkara derejesinde ulanylýan adaty galyplara laýyk gelýär we üýtgetmek aňsat.
3. “Servo” hereketlendirijisi, çyzykly ýol görkeziji demir ýol, top nurbaty, birikdirme we pnewmatiki komponentler we elektrik bölekleri import edildi.Maşynlaryň takyklygyny we durnuklylygyny üpjün etmek
4. Merkezleşdirilen ýaglaýyş ulgamyny ulanyň, awtomatiki gaýtarylýan ýag, top nurbady, gollanma we beýleki esasy geçiriji bölekler merkezleşdirilen ýaglamak, maşynlaryň hyzmat möhletini uzaltmak.

Önümleriň maglumatlary

Spesifikasiýa

Bölüm

AMD-P10

AMD-P20

AMD-P25

AMD-P30

AMD-P35

Punch Force

KN

Sahypany gaýtadan işlemek üçin zerur güýçlere görä

Sahypanyň galyňlygyny gaýtadan işlemek

mm

≤6

Işleýiş sahypasynyň ululygy

mm

1000 * 1000

1000 * 2000

1250 * 2500

3500 * 1250

3500 * 1250

PunchingFrequency

sagat

150

Sahypanyň hereket tizligi

m / min

40

Deşikleriň takyklygy

mm

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

Naprýa .eniýe bahasy

V

380 ± 5%

380 ± 5%

380 ± 5%

380 ± 5%

380 ± 5%

ProwerRating

KW

2

3

3.5

4

4.5

MachineWeight

T

3.3

4.2

5

5.8

6.2

Önümleriň ulanylyşy

IMG_0935
IMG_0925

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň