• IMG_0935

H şöhle we polat plastinany arassalamak üçin rulon konweýer partlaýjy maşyn

Gysga düşündiriş:

Atylan partlaýjy maşynlar köp ugurlarda ulanylyp bilner:
umumy polat gurluş işleri (plitalar, bölümler, polat gurluş işleri)
gämi abatlaýyş kärhanasy, demir ýol senagaty, oba hojalyk maşynlarynyň bölekleri, ýük awtoulag şassisi, penjire we gapy çarçuwalary, turbalar we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümleriň wideosy

Önümleriň beýany

1.“Roller Conveyor” atýan partlaýjy maşyn, ýokary we uly işler üçin ýerüsti arassalaýyşda ulanylýan ýörite taýýarlanan maşyn.Atylan partlamany awtomatiki amala aşyryp biler.Roller konweýeriniň atyş partlaýjy enjamy awtomatiki ýüklemek ulgamyndan (opsiýa), giriş rolikli konweýerden, partlaýjy kameradan, partlaýyş ulgamyndan, kömekçi kameradan, abraziw aýlanyş ulgamyndan (bölüji, çelek lifti, nurbat konweýer), tozan ýygnamak ulgamy, elektrik dolandyryş ulgamy, tehniki hyzmat platformasy , rozetka konweýer, awtomatiki düşüriş ulgamy (opsiýa).Finisheriň üstki derejesi Sa2.5.Maşynlar özbaşdak birlik ýa-da awtomatiki önümçilik liniýasynyň bir bölegi hökmünde eltilip bilner.
2.Rolikli konweýeriň uzynlygy müşderiniň talaplaryna baglydyr.Atylan partlaýjy maşynyň partlama meýdany, ZGMn13 garawul plastinkasy bilen goralýar, daşardan birikdirilýär we çalyşmak aňsat.Partlama wagtynda işleýän tizlik rolikleri yzygiderli täzelenip bilner.Bütin enjam Europeanewropanyň iň berk standartlaryna laýyklykda ýasaldy.
3.Çotga we üflemek ulgamlary, partlamanyň ahyrynda polatdan atylmagyna mümkinçilik berýär.Partlama serişdesini partlama prosesinden soň arassalamaly, partlaýjy mediýanyň uzyn böleklere öwrülmezligi üçin, iş ýerinden sarp edilen abraziw serişdäni köpçülikleýin dolanyşyga alyp gidýän nurbat konweýer bilen ýörite taýýarlanan çukura öwürmeli.

Önümleriň aýratynlyklary

• Ykjam dizaýn, ýönekeý iş ýörelgesi
• Ajaýyp partlama öndürijiligi

• Ajaýyp hyzmat ömri
• Gaty, gaty geýilýän, marganes klast şkafy

Önümleriň maglumatlary

Q69 seriýaly rolikli konweýer görnüşi atyş partlaýjy maşyn

 

Görnüşi

 

 

Netijeli arassalaýyş giňligi(mm)

 

Otag otagynyň ululygy(mm)

 

Iş böleginiň uzynlygy(mm)

 

Tigir konweýeriniň tizligi(m / min)

 

Polat listi arassalamagyň galyňlygy(mm)

 

Atylan partlamanyň mukdary(kg / min)

 

Ilkinji ýapylan mukdar(kg)

 

Howa güýji(m3/h)

 

Jemi kuwwat(kw)

Q698

800

1600×800

1200-12000

0.5-4

3-60

4×120

4000

22000

90

Q6912

1200

1200×400

1200-12000

0.5-4

3-60

4×250

4000

17560

78.3

Q6915

1500

1700×400

1200-12000

0.5-4

1.5-60

4×250

4000

19000-nji ýyl

113.5

Q6920

2000-nji ýyl

2200×400

1200-12000

0.5-4

3-60

6×250

4500

19550

156.6

Q6925

2500

2700×800

3000-12000

0.5-4

3-60

6×250

4500

27758

204.8

Q6930

3000

3200×800

2400-12000

0.5-4

3-110

6×360

8000

28050

224.55

Q6940

4000

4200×400

4500-18000

0.5-4

4.5-100

8×360

11000

38000

293.6

Önümleriň ulanylyşy

Q69 shot blasting 03
001

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň